Endüstriyel zeminler, depo alanları sabit ve hareketli yüklerin etkisi altındadır. Bu alanlarda gelen yüklerin yük dağıtma sistemleri ile taşıyıcı zemine aktarılmasında GLOB-KRATA alternatif çözümler sunmaktadır. 

  • Limanlarda konteynır depolama alanları zeminleri güçlendirilmesi.
  • Araç park yerleri, otoparklar
  • Her türlü depolama alanları